Průhonický park a zámek

Průhonický park založil roku 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca, který ho budoval po celý život dle svých představ, odborných znalostí a citu pro krajinnou kompozici. Dovedně je využita proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích, především po stránce barevnosti. Návštěvníci zde mohou vidět okolo 1800 taxonů a kultivarů dřevin. Nejznámějším je pěnišník – Rhododendron, okolo 8 000 ks. Součástí parku je unikátní Alpinum o rozloze 3 ha skal a strání, se sbírkou 3000 taxonů skalniček, trvalek a dřevin. Celková rozloha parku je 250 ha, délka parkových cest je přibližně 23 km. Osou celého parkového území je potok Botič.

 

Průhonický zámek v dnešní podobě je výsledkem řady přestaveb původně středověkého gotického hrádku, zbudovaného na skalnatém ostrohu nad potokem Botič. V zámku je stálá expozice „Průhonický zámek a park, dílo přírody a lidského ducha“ přibližující historii zámku a parku. Jinak je zámek veřejnosti nepřístupný, sídlí v něm Botanický ústav Akademie věd ČR, zabývající se vědeckým výzkumem rostlin a vegetace.

Průhonický park a zámek je Národní kulturní památkou a památkou UNESCO.

Dendrologická zahrada

Založena v polovině sedmdesátých let minulého století na ploše 73 hektarů, spravovaná Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Je zde soustředěno asi 5000 taxonů dřevin a trvalek, čímž se řadí mezi největší sbírky okrasných rostlin na území České republiky. Jedinečné je členění zahrady, při kterém je kladen velký důraz na použití jednotlivých skupin rostlin v sadovnických úpravách. Plní důležitou roli v rámci osvěty veřejnosti, slouží jako zdroj inspirace a poznání a konají se zde různé akce pro veřejnost. Dětem slouží k zábavě hřiště „Pirátská vesnice“.

Kostel Narození Panny Marie

NEJSTARŠÍ PAMÁTKA PRŮHONICKÉHO ZÁMECKÉHO AREÁLU. POSTAVEN ZÁROVEŇ S TVRZÍ A VYSVĚCEN V ROCE 1187 PRAŽSKÝM BISKUPEM JINDŘICHEM BŘETISLAVEM. HLAVNÍ KŘÍDLOVÝ OLTÁŘ ZACHYCUJE VÝJEVY ZE ŽIVOTA PANNY MARIE A POCHÁZÍ Z KONCE 15. STOLETÍ.